Back to Top

"Ik ben alles dat was, dat is

en dat zal zijn; niemand heeft

ooit mijn sluier gelicht."

 

Concentratie

Waar iemand zich op concentreert, dat komt naar hem toe. Het werkt in het gehele onderzoek zo, dat wie zich richt op de lila energie, zorgt dat deze energie in hem werkzaam kan zijn. Wie zich op andere dingen richt, ontdekt dat die juist naar hem toekomen. Dat kan in sommige gevallen aanleiding geven tot komische situaties. De lila energie zal de onderzoeker voorzover hij dat kan waarnemen, tonen waar er nog leemten zijn of zwakheden, of juist de sterkte die er is gerealiseerd in zijn lichaam of in de psyche.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode die bekend staat als de participerende observatie. Dit betekent dat de onderzoeker zowel deelnemer is als observator van wat er gebeurt; de onderzoeker beschouwt zichzelf en ziet hoe hij in elkaar zit en hoe hij naar aanleiding daarvan handelt. Langzamerhand zal hij ontdekken dat hij anders in het leven gaat staan. Zowel in zijn werk, zijn relaties en zijn kennissenkring gaat hij veel meer over zichzelf ontdekken dan voorheen. Moeilijke situaties worden inzichtelijk gemaakt door de lila energie, en de onderzoeker wordt geholpen om die inzichten ook te praktiseren in zijn dagelijkse leven. En hij zal opmerken en noteren, dat hij veel meer vanuit een psychische houding gaat kijken naar alles om zich heen.

De wereld krijgt een heel andere aanblik, ze wordt als een wereld, waarin talloze nieuwe dingen zijn te ontdekken. Daarbij ziet de onderzoeker tevens, dat alles in hemzelf aanwezig is, dat er niets is buiten zichzelf. Dat geeft hem een gevoel van blijdschap, een gevoel dat alles omarmt wat er bestaat, niets uitgezonderd. Hij is op weg een volmaakte mens te worden, een mens die vertrouwt op zijn psyche, met een materieel lichaam dat helder is en lichtend. Hij is een psychisch levend wezen geworden door zich te concentreren op de lila energie.

Lees verder