Back to Top

"Ik ben alles dat was, dat is

en dat zal zijn; niemand heeft

ooit mijn sluier gelicht."

 

Onderzoek bij Elektoor

Tijdens het onderzoek bij Elektoor worden de verschillende materiële bewustzijnsgebieden – van waaruit een mens leeft, denkt en handelt – blootgelegd. Het blijkt dan, dat ieder mens wordt geleefd door de typerende eigenschappen van zijn lichaamsmaterie. Bij ieder onderzoek is de onderzoeker zelf het onderzoeksobject. Het onderzoek gebeurt door het doen van dagelijkse bezigheden op landgoed de Pauwekroon waar Elektoor is gevestigd. In die dagelijkse praktijk gaat steeds meer blijken wat de theorie van de lilaca is. Zo leert een onderzoeker zichzelf kennen, hij maakt aantekeningen over zijn waarnemingen en uiteindelijk wordt een rode draad zichtbaar in alles wat hij beleeft in zijn praktische bezigheden.

De lila energie toont hem alles wat hij moet weten over de staat van de lichaamsmaterie, en de onderzoeker kan zelf meewerken aan het meer bewust worden van die materie door regelmatig de instrumenten te gebruiken die hem door de lila energie worden gegeven. Dat helpt mee om de hele ontplooiing van de psyche en de ontwikkeling van de materie, te laten verlopen zoals deze past bij die persoon. Niemand is hetzelfde, dus de lila energie laat precies die dingen gebeuren die bij iedere persoon passen. Dat maakt de aantrekkelijkheid veel groter, omdat alles op maat gebeurt.

Lees verder.