Back to Top

"Ik ben alles dat was, dat is

en dat zal zijn; niemand heeft

ooit mijn sluier gelicht."

 

Doel van onderzoek doen

Waaróm doen we hier wat we doen?

Het belangrijkste doel is persoonlijke ontwikkeling. Door onderzoek te doen komen we meer te weten over hoe we doen en reageren in situaties. De vraag is telkens: wat betekent dit voor mij als mens? Zo kan er een gevoel ontstaan voor wat bij ons ego hoort en wat eigenlijk de kern is van wie we zijn. De kern van wie we zijn is wat wij ‘de psyche’ noemen. Bij Elektoor zijn we er met name op gericht om meer vanuit onze psyche te leven en minder door ons ego geleefd te worden.

Een tweede belangrijk doel van ons onderzoek is om meer te weten te komen over de evolutiekracht. Deze kracht noemen wij ‘het lila’. Door tijdens de onderzoeksactiviteiten hierop licht geconcentreerd te zijn, kunnen we iets ervan ervaren.

Zo ontstaat de mogelijkheid om meer vertrouwd te raken met het lila en kan het makkelijker worden om met haar in contact te komen. Als dat lukt kan het vertrouwen groeien en de wens ontstaan om steeds meer meegenomen te worden in het spel dat het lila in de evolutie aan het spelen is.

Iedere afname van egokracht in onze lichaamsmaterie en iedere toename van psychische kracht, hoe klein ook, heeft onmiddellijk een effect op de gehele kwaliteit van de materie in het universum. Kortom: door onszelf te ontwikkelen, ontwikkelt alles mee. De verdere ontwikkeling van de materie is het derde doel van onze bezigheden hier bij Elektoor.