Back to Top

"Ik ben alles dat was, dat is

en dat zal zijn; niemand heeft

ooit mijn sluier gelicht."

 

Doelstelling en beleid

Doelstelling:
De stichting stelt zich ten doel het funderen, opbouwen, en uitbouwen van de wetenschap lilaca, die het lila bestudeert.

Beleidsplan: Beleidsplan 2021-2025


Bestuurssamenstelling

Voorzitter: H.M. van Crugten
Secretaris: M.W.Th.A. van Amstel-Lamers
Penningmeester: A.Th. Maissan
Lid: E.C. Stikkelman
Lid: R.M.C. Vandecasteele