Back to Top

"Ik ben alles dat was, dat is

en dat zal zijn; niemand heeft

ooit mijn sluier gelicht."

 

Donateurschap

Elektoor is een stichting die haar onderzoeksactiviteiten financiert uit donaties en schenkingen.

Het bestuur maakt jaarlijks een begroting op.  Daarbij geldt de gulden regel dat er alleen geld wordt uitgegeven als dat ook daadwerkelijk in de portemonnee zit. Alle financiële middelen worden enkel en alleen aangewend om de doelstelling van Elektoor te realiseren.

Elektoor heeft geen werknemers in dienst. In het jaarverslag worden de inkomsten, de gemaakte kosten en de balans van het voorgaande jaar openbaar gemaakt.

Indien u het onderzoek bij Elektoor en het beheer van het landgoed financieel wilt steunen, kunt u dat doen door een donatie t.n.v. Stichting Elektoor te storten op:

IBAN: NL84 RABO 0149 3694 25 (BIC: RABONL2U).

ANBI

Elektoor is een stichting zonder winstoogmerk en is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat donaties aan Elektoor fiscaal aftrekbaar zijn!

RSIN of fiscaalnummer: 006148669

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: H.M. van Crugten

Secretaris: M.W.Th.A. van Amstel-Lamers

Penningmeester: A.Th. Maissan

Lid: E.C. Stikkelman

Lid: R.M.C. Vandecasteele

Beleidsplan: Beleidsplan 2021-2025

Jaarverslag met financiële verantwoording: Jaarverslag 2020

Formulier publicatieplicht ANBI Elektoor

Beloningenbeleid: De stichting heeft niemand in dienst en er is niemand die op enigerlei wijze financieel beloond wordt.

Doelstelling: De stichting stelt zich ten doel het funderen, opbouwen, en uitbouwen van de wetenschap lilaca, die het lila bestudeert.