Donateurschap

 

Elektoor is een stichting die haar onderzoeksactiviteiten financiert uit donaties en schenkingen. Het bestuur maakt jaarlijks een begroting op, waarbij de gulden regel geldt dat er alleen aankopen worden gedaan of onderhoud wordt uitgevoerd als daarvoor ook daadwerkelijk geld in de portemonnee zit. Alle financiële middelen worden enkel en alleen aangewend om de doelstelling van Elektoor te realiseren. Elektoor heeft geen werknemers in dienst. In het jaarverslag worden de inkomsten en de gemaakte kosten alsmede de balans van het voorgaande jaar openbaar gemaakt.

ANBI goed doel
Elektoor is een stichting zonder winstoormerk en is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat donaties aan Elektoor fiscaal aftrekbaar zijn.

 

Indien u het onderzoek bij Elektoor en het beheer van het landgoed financieel wilt steunen, kunt u dat doen door een donatie t.n.v. Stichting Elektoor te storten op:
IBAN: NL84 RABO 0149 3694 25 (BIC: RABONL2U).

 

Zie ook: Vrienden van de Pauwekroon

 

Zie ook: Jaarverslag met financiële verantwoording 2017