Back to Top

"Ik ben alles dat was, dat is

en dat zal zijn; niemand heeft

ooit mijn sluier gelicht."

 

 

Elektoor in het kort

Elektoor is het onderzoeksinstituut voor lilaca, de spirituele wetenschap die zijn oorsprong
heeft in de jaren 80 van de vorige eeuw. De lilaca is dus nog een jonge wetenschap in opbouw. Elektoor stelt zich ten doel om deze wetenschap steeds verder uit te breiden en te verdiepen. Dit gebeurt door middel van het doen van activiteiten op het landgoed De Pauwekroon en domein De Olijfboom. In deze activiteiten blijkt hoe mensen handelen en wat daaraan ten grondslag ligt. Dit onderzoek is altijd gekoppeld aan het perspectief van een steeds verdere vervolmaking van de mens zelf, hetgeen ook het doel is van de lilaca.

 

Eind jaren 70 werd bij een aantal organisatiedeskundigen duidelijk dat mensen wel willen veranderen als het gaat om een verbetering van hun kennis en kunde, maar dat zij toch steeds terugvallen in oude patronen – welke cursus zij ook volgen en hoezeer zij zich ook inspannen om op een andere manier te werken en te leven. Een blijvende verandering bij mensen vraagt dus om een andere methodiek. In 1982 is stichting Elektoor opgericht met het doel om mensen de mogelijkheid te geven alle kwaliteiten die zij in zich hebben tot volle wasdom te laten brengen met een blijvend resultaat. De kwaliteit van leven zal daardoor toenemen. De methode die wordt gebruikt is het beoefenen van de wetenschap lilaca.

Ieder mens is op weg naar zijn vervolmaking, ongeacht afkomst, nationaliteit, intelligentie, religie of welke aanduiding een mens ook maar kan hebben. Ieder loopt een individueel pad en ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Bij Elektoor is er ruimte voor diegenen die zich actief willen inzetten om verder te komen op deze weg. De diversiteit aan mensen geeft het onderzoek bij Elektoor een avontuurlijk elan, aangezien niemand hetzelfde is en elk zijn eigen kwaliteiten in het verschiet heeft.