Back to Top

"Ik ben alles dat was, dat is

en dat zal zijn; niemand heeft

ooit mijn sluier gelicht."

 

Jaarverslag en ANBI

Jaarverslag
In het jaarverslag 2022 worden de inkomsten, de gemaakte kosten en de balans van het voorgaande jaar openbaar gemaakt.

ANBI
Elektoor is een stichting zonder winstoogmerk en is een erkend Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat donaties aan Elektoor fiscaal aftrekbaar zijn!

RSIN of fiscaalnummer: 006148669

Formulier publicatieplicht ANBI Elektoor 2022

Elektoor is een stichting die haar onderzoeksactiviteiten financiert uit donaties en schenkingen. Alle financiële middelen worden enkel en alleen aangewend om de doelstelling van Elektoor te realiseren. De stichting heeft niemand in dienst en er is niemand die op enigerlei wijze financieel beloond wordt.