Lilaïsch onderzoek

 

Lilaïsch onderzoek omvat onderzoek naar het lila en met name hoe de lila energie werkt en wat de onderzoeker daar zelf van meemaakt en aan beleeft. Het onderzoek gebeurt op een praktische en eenvoudige manier door het doen van allerhande dagelijkse werkzaamheden met een gerichtheid op het lila. Deze werkzaamheden worden ook wel ‘gota’ genoemd. Gebleken is dat de onderzoeker zodoende dingen opmerkt waar hij anders aan voorbij zou gaan of die hij als onbelangrijk zou betitelen. Het blijkt echter, dat juist het stilstaan bij datgene waar deze lila energie de onderzoeker opmerkzaam op maakt, de mogelijkheid in zich draagt zicht te krijgen op hoe je bent als mens en hoe je leeft. Maar ook hoe je kunt groeien als persoon en je verder kunt ontwikkelen.

 

Het onderzoek gebeurt tijdens de gota’s, die op de Pauwekroon worden gedaan. Het gaat om werkzaamheden als tuinieren, boekhouden, onderhouden van het bos, voeren van een secretariaat, straten maken, beheren van computersystemen, schoonmaken, leidinggeven enzovoort. Tijdens de bezigheden komt er van alles naar voren over de onderzoekers en ook over het onderwerp van studie, zoals die hiervoor zijn beschreven. De studieresultaten worden vastgelegd in een onderzoeksverslag.