Back to Top

"Ik ben alles dat was, dat is

en dat zal zijn; niemand heeft

ooit mijn sluier gelicht."

 

 

Onderzoek doen bij Elektoor

Wat je je ook voorstelt bij onderzoek doen, bij Elektoor krijgt het een geheel eigen dimensie. Een belangrijk doel van het onderzoek is namelijk inzicht krijgen in hoe je als mens doet en bent. Iedere situatie wordt zo een onderzoeksmoment: als je maar genoeg stilstaat bij wat er gebeurt, blijkt er iets over jezelf.

Misschien is Elektoor wel het enige onderzoeksinstituut ter wereld waar nooit iets mis kan gaan.

Het gaat er namelijk om te bekijken wat er blijkt over de onderzoeker, niet om wat er is gebeurd. Uit het feit dat er bijvoorbeeld iets, menselijk gezien, helemaal fout is gegaan, blijkt een heleboel over de betrokken onderzoeker. En als dat naar voren kan komen, dan is ons onderzoek geslaagd!

Door zoveel mogelijk alle informatie van de onderzoekers naast elkaar te leggen, worden algemene tendensen en wetmatigheden opgespoord die iets vertellen over waar de mens zich bevindt op het pad van de gehele evolutie. En dat vinden we bij Elektoor met name interessant.

De onderzoeksonderwerpen lopen heel erg uiteen. Een paar voorbeelden zijn: macht, organisatietechniek, structuren van de lichaamsmaterie, relaties en stress.

Elektoor beschikt over uitgebreide onderzoeksfaciliteiten. Op het ruim 34 ha grote landgoed de Pauwekroon vinden de meeste onderzoeksactiviteiten plaats. Door alledaagse activiteiten te doen, bijvoorbeeld in het bos, de tuinen, of door onderhoud aan de wegen en paden of de gebouwen, ontstaan talrijke situaties waaruit iets kan blijken over de onderzoeker.

Deze alledaagse activiteiten noemen wij ‘gota’s’. Tijdens een gota richt de onderzoeker zich met een lichte concentratie op de evolutiekracht, dat wil zeggen: de bron die alles is en die de hele evolutie tot op dit moment voortbrengt. Die bron of kracht noemen wij ‘het lila’. Vandaar dat wij ons onderzoekers in de ‘lilaca’ noemen, als een knipoog naar de fysica.

Met deze lichte concentratie tijdens de gota op het lila wordt een tweede doel nagestreefd: namelijk om contact te krijgen met die kracht, zodat we meer over haar te weten kunnen komen.