Op weg naar het Lila Tijdperk

winkelwagen

 

 


Op weg naar het Lila Tijdperk

Auteurs: The Artists Suprolo, Sunya de la Terra en Bernardino de Citta
Met illustraties en schema’s van de schrijvers
Rucphen, Stichting Elektoor, 2007
368 bladzijden, C4 formaat
Prijs € 28,95 (inclusief verzendkosten)

 

Op weg naar het Lila Tijdperk gaat over de belevenissen en ervaringen van twee mensen op de weg naar het lila en verder.

 

Het boek bevat de volgende delen:
1. De Waarheidswereld krijgt gestalte
2. Aanzet tot de lila wereld
3. De lila wereld

 

Korte artikelen met ervaringen gedurende een tijdsperiode van 25 jaar lila ontwikkeling opgetekend in een eenvoudige taal en stijl. Woorden en begrippen in de lilaca worden kort uitgelegd, soms via teksten maar ook via gedichten en spreuken. Velerlei onderwerpen komen aan de orde met bekende, minder bekende of onbekende woorden. Het Schema Lilaca geeft een interessant beeld van de opbouw van de werelden zoals ze in de lilaca zijn waargenomen. Een boek voor mensen die geïnteresseerd zijn in zichzelf en in de evolutie van de menselijke materie naar een hoger plan.

 

Kafttekst
Op Weg naar het Lila Tijdperk omvat een herziene versie van de inhoud van de eerder verschenen titels:
– Grondslagen van de wetenschap van de ware materie (deel 1 t/m 3),
– Lilacaboek (2e herziene druk 1997),
– Lilacaboek 2.

 

In de nieuwe druk van deze boeken zijn de artikelen op een geheel andere wijze gerangschikt. Ze zijn volgens een bepaald onderwerp bij elkaar gebracht. Dit vergemakkelijkt het lezen van de in de boeken opgenomen ervaringen zeer, omdat het de loop van een ontwikkeling van elektronen volgt, die ook meer inzichtelijk is voor de lezer. De rangschikking van gebeurtenissen en ervaringen geeft inzicht in hoe de ontwikkeling van de materie verloopt, en zoals dit is waargenomen door Bernardino de Citta en Sunya de la Terra. De terminologie is helemaal op de noemer gebracht van wat tot nog toe bekend is geworden in de lilaca. Termen die in 1985 nog niet bekend waren, worden in deze herziene druk gewoon gebruikt in stukken die toen geschreven zijn, zodat de terminologie eenduidig is met de wetenschappelijke werken die heden worden uitgegeven.

 

Dit boek tezamen met alle andere werken van de schrijvers, vindt zijn weerga niet in de geschiedenis van de mensheid, omdat het nauwkeurig en heel precies beschrijft hoe het verloop van de ontwikkeling is van een nog half dierlijk mens naar mens, het waarheidswezen, die een psychische mens is geworden en een echt overgangswezen, naar de lila. Het totale proces om van mens tot lila te worden heeft slechts ongeveer honderd jaren in beslag genomen, juist door de ontdekking van het waarheidslicht en het lila licht, dat een versnelde evolutie van de menselijke elektronen mogelijk maakt. Vergelijkbare werken die aansluiten bij dit hele evolutieve proces zijn alleen te vinden bij de Indiase Rishi’s, bij Sri Aurobindo Ghose en in de Agenda van Mirra Alfassa. Deze laatste twee hebben niets kunnen beschrijven over de weg naar de lila, omdat zij wel wisten dat dit mogelijk was, maar niet zover zijn gekomen met de transformatie van hun lichaam.

 

Dit laatste stuk van het evolutieve proces is alleen door Bernardino de Citta en Sunya de la Terra beschreven, die alles hebben meegemaakt wat bij zo een ontwikkeling hoort. Tezamen met de dagboeken en de andere werken van deze schrijvers, vormt dit alles het meest complete verslag van de weg die de mens kan gaan om uit te stijgen boven zijn gebrekkige mens zijn, zijn armetierige bestaan vol problemen en handicaps, om via de waarheidsmens een lila te worden. Dit is het einddoel van de evolutie van het licht, voor ieder mens, wie het ook is.