Opleiding

 

De lilaca is ontstaan in de jaren ’80 van de vorige eeuw. De lilaca is dus nog een jonge wetenschap, die op bepaalde punten afwijkt van de reguliere wetenschappen. Het meest in het oog springende verschil is het feit dat de onderzoeker in de lilaca met name zichzelf onderzoekt. Zijn eigen lichaamsmaterie is onderwerp van onderzoek. Hij is de toeschouwer, die zichzelf als het ware onder de microscoop gadeslaat, waarbij alles wat hij tegenkomt op zijn pad, ook over hemzelf gaat. Daarbij gaat de onderzoeker niet uit van hypothesen die bewezen moeten worden, maar ontdekt hij al doende wat de aard is van het bewustzijn van zijn lichaamsmaterie. Het gaat om het verkrijgen van een kennis door identificatie.

 

In feite gaan opleiding en onderzoek samen in de lilaca: in het onderzoek leert de onderzoeker van alles over zichzelf en hoe de materie in elkaar zit, waarbij de theorie voortvloeit uit het praktische onderzoek.

 

Deze nieuwe vorm van onderzoek vraagt om specifieke scholing. Elektoor verzorgt in dit kader een lilaca-leergang Orion.