Organisatie

Organisatieschema Lila Systeem AO 5000

 

Elektoor is een onafhankelijke stichting. Er is een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris plus twee algemene bestuursleden. Elektoor heeft geen werknemers in dienst. Alles in de organisatie gebeurt op basis van het Systeem AO 5000, een lila systeem, dat Elektoor in licentie heeft. Dit lila systeem voorziet o.a. in een organisatie voor onderzoek in wetenschappelijke afdelingen, die zijn ondergebracht in Project Gemini. Alle onderzoekers doen hun veldwerk in deze afdelingen. Het onderhoud van het landgoed met tuinen, bos en gebouwen plus alle onderzoeksactiviteiten die hieruit voortvloeien, zijn ondergebracht in deze afdelingen.

 

Zo is er een afdeling secretariaat en boekhouding, een afdeling die de wegen en paden, gebouwen en de voertuigen onderhoudt, een afdeling die alles schoonmaakt, een afdeling die het bos en de tuinen onderhoudt, een afdeling die de onderzoeksresultaten publiceerbaar maakt, publicaties drukt en inbindt, enzovoort. Deze opsomming is lang niet compleet, maar toont wel iets over de diversiteit van de activiteiten die bij Elektoor plaatsvinden.

 

Al deze, in feite, alledaagse bezigheden worden gedaan met een gerichtheid op de lila energie. In de interactie met deze lila energie doet de onderzoeker al bezig zijnde ontdekkingen over de aard van het lila en de aard van de materie die hij onderhanden heeft. Hij ontdekt gaandeweg steeds meer wie hij zelf is, juist door de manier waarop hij de dingen doet. Er is ook een interactie met andere onderzoekers, waarin weer andere facetten van de onderzoekers naar voren komen. Het is een gebeuren waarin altijd iets nieuws te ontdekken valt.