Back to Top

"Ik ben alles dat was, dat is

en dat zal zijn; niemand heeft

ooit mijn sluier gelicht."

 

Organisatie

De organisatie van Elektoor voorziet in 12 wetenschappelijke afdelingen die alle activiteiten binnen de stichting bezigen: bestuur, administratie, automatisering, inkoop en transport, huishoudelijke dienst, onderhoud en techniek, bibliotheek en archief, groenvoorziening, publicaties, toegangscontrole, audio/video en psychische opvoeding.

Elektoor is een stichting en heeft geen werknemers in dienst. Het onderzoek wordt verricht door vrijwilligers. Niemand wordt betaald voor het doen van onderzoek.

De voor de uitvoering van de activiteiten benodigde financiële middelen worden conform vastgesteld beleid verkregen uit:
–  Schenkingen, donaties, legaten en nalatenschappen.
–  Groei van beheerd financieel vermogen.
–  Cursusgelden.
–  Overige inkomsten, zoals van verkoop publicaties, verhuur woningen op het terrein, pachtopbrengst landbouwgronden.

De onafhankelijke positie die nodig is om naar eigen inzicht onderzoek uit te voeren en de opleiding lilaca te verzorgen maakt dat er niet voor is gekozen om inkomsten te verkrijgen uit advertenties (in bijvoorbeeld de publicaties) of uit subsidies.

Elektoor is op alle dagen van het jaar voor de onderzoekers geopend; van 8:30 uur tot 23:00 uur zijn zij in de gelegenheid om bezig te zijn op het instituut. Zo hebben onderzoekers die overdag werken de mogelijkheid om in de avonduren bezig te zijn met hun onderzoek. Ook in het weekend en op feestdagen is Elektoor opengesteld voor onderzoek.