Back to Top

"Ik ben alles dat was, dat is

en dat zal zijn; niemand heeft

ooit mijn sluier gelicht."

 

Persoonlijke ontwikkeling

Iedere onderzoeker bij Elektoor gebruikt zijn eigen lichaam, denken en voelen als onderzoeksmateriaal. De vraag is telkens: wat betekent deze situatie voor mij? Wat zegt dit over mij? Door zo bezig te zijn leiden de resultaten van het onderzoek tot een persoonlijke ontwikkeling van de onderzoeker.

Persoonlijke ontwikkeling staat bij Elektoor voor groeien als mens. Het is ontdekkingen doen over het menselijk bestaan op dit moment in de evolutie. Niet alleen van dat van jou, maar dat van de mensheid als geheel. We zijn erop gericht helderheid te krijgen over wat tot het ego (je lichaamsmaterie in al haar facetten) behoort en wat eigenlijk je ware kern is.

De kern van jezelf vinden is echter niet iets wat even wordt geleerd. Die kern in onszelf is niet het denken, het gevoel of het lichaam. De ware persoon is te vinden in iets wat wij de ‘psyche’ noemen. Het onderzoek bij Elektoor heeft als belangrijkste doel om de weg naar jezelf, naar de psyche te vinden en om steeds meer vanuit die realiteit te gaan leven.

Psychisch leven, dus leven vanuit onze ware kern, betekent een letterlijk ongekende manier van leven. Zowel op het persoonlijke vlak als op het zakelijke vlak ontwikkelen zich dan kwaliteiten die nu nog verborgen zijn. Op persoonlijk vlak komt er meer zicht in de krachten en niveaus van bewustzijn die in het lichaam aanwezig zijn. Op het zakelijke vlak neemt de mensenkennis toe en wordt een meer soepele omgang met situaties en mensen enorm bevorderd.

Dit ‘psychisch leven’ is de volgende stap van de mensheid in de evolutie. Het is nog niet zo eenvoudig, zo blijkt uit decennialang onderzoek doen. Dat komt onder meer door de identificatie met ons denken, voelen of het lichaam. Er is dus nog niet veel ervaring met psychisch leven bij de onderzoekers.

Maar dat geeft niet. Want wat niet is, kan nog komen!