Persoonlijke ontwikkeling

 

Omdat de onderzoeker in de lilaca zijn eigen lichaam met alles wat daaraan zit als referentiemateriaal gebruikt, leiden de resultaten van het onderzoek tegelijk tot een persoonlijke ontwikkeling van de onderzoeker.
Persoonlijke ontwikkeling staat bij Elektoor voor groeien als mens en bredere horizonten verkennen. Het is ontdekkingen doen over de wereld en het bestaan als mens. Het is helderheid vinden en tot de kern van jezelf komen.
De kern van jezelf vinden is echter niet iets wat even wordt geleerd. Die kern in onszelf is niet het denken, het gevoel of het lichaam. De ware persoon is te vinden in de psyche. Het onderzoek in de lilaca heeft als belangrijk doel om de weg naar jezelf, naar de psyche te vinden.

 

Als iemand in contact komt met zijn ware persoon, met wie hij of zij echt is, dan kan men zich bewust worden van wie men is en wat het doel is van het bestaan.
Leven vanuit de kern van het bestaan betekent een andere manier van leven. Zowel op het persoonlijke vlak als op het zakelijke vlak ontwikkelen zich dan kwaliteiten die nu nog verborgen zijn. Op persoonlijk vlak komt er meer zicht in de krachten en niveaus van bewustzijn die in het lichaam aanwezig zijn. Op het zakelijke vlak neemt de mensenkennis toe en wordt een meer soepele omgang met situaties en mensen enorm bevorderd.