Onderzoeksproject Gemini

 

Bert

In het onderzoeksproject Gemini is alle research die bij Elektoor plaatsvindt, ondergebracht. Het gaat daarbij niet om een strak georganiseerde en gestructureerde aanpak, maar om het verzamelen van een grote diversiteit aan onderzoeksgegevens die door de verschillende afdelingen worden aangeleverd. Elke afdeling uit de organisatie van Elektoor levert bijdragen aan dit project. Soms is dat aan de hand van een onderzoeksthema dat ter hand is genomen, maar vaker nog vloeien de resultaten voort uit de normale, lopende activiteiten. Iedere activiteit van welke aard dan ook, kan namelijk gegevens opleveren. En meestal zijn de bevindingen vrij individueel van aard. Door alle informatie naast elkaar te leggen, worden algemene tendensen en wetmatigheden opgespoord.
Om enigszins zicht te krijgen op de uiteenlopende uitslagen van het verrichte speurwerk stelt elke afdeling maandelijks een verslag op. De individuele of teamresultaten worden in onderzoeksverslagen opgenomen vergezeld van waarnemingen, feiten en conclusies.
De onderzoeksonderwerpen lopen heel erg uiteen. Een paar voorbeelden zijn: donkere materie, vriendschap, de basis voor goed en kwaad, dictatuur, organisatietechniek, samenwerking, minderwaardigheid en vluchtgedrag.

 

Het researchwerk wordt uitgevoerd door gekwalificeerde onderzoekers of onderzoekers in opleiding die zich daarvoor vrijwillig bij Elektoor aanmelden. Zij zijn ondergebracht in een of meer afdelingen van Elektoor en voeren daar de verschillende afdelingstaken uit.
Een kwalificatie als aspirant-onderzoeker in de lilaca kan men verkrijgen door het volgen van de lilaca-leergang Orion module 1.

 

Voor de deelname aan dit project kan de onderzoeker alle dagen van het jaar terecht en wel van ‘s morgens 08:30 uur tot ‘s avonds 23:00 uur. De onderzoeker bepaalt grotendeels zelf op welke dagen en hoeveel dagen hij zijn bijdragen levert.