Samenwerkingsmethodieken

Red Inktpot veer verkl

 

Het lilaïsch onderzoek ‘Onlusten in de afdeling Blauwe Lila Elektronen’ gaat over de manier waarop de onderzoekers in deze afdeling met elkaar omgaan en wat dit over hen vertelt. De onderzoekers in deze afdeling verzorgen de publicaties bij Elektoor. Zij schrijven zelf teksten en redigeren ook teksten die door andere onderzoekers zijn geschreven. Het lilaïsch onderzoek is een studie naar de samenwerking tussen drie redacteuren en biedt een interessant zicht op de methodieken die elk van hen er op na houdt.

 

Een van de aardige aspecten van de lilaca is het feit dat het te bestuderen onderzoeksmateriaal altijd voor het oprapen ligt. We hoeven niet naar Oekraïne, Irak of Mali te reizen om er de oorlog te bestuderen, maar kunnen dat gewoon in de gota doen. Ook daar bevinden we ons immers aan het front. Hier blijkt van alles over de oorlogszuchtige materie waaruit we bestaan. Dit onderzoeksverslag biedt een inkijkje in zo’n oorlog. Het gaat in dit geval om een stammenstrijd in de afdeling Blauwe Lila Elektronen. Deze afdeling bestaat op het moment van onderzoek uit drie onderzoekers: Jacob, Alexandra en Bas. Terwijl de gota’s zich daar opstapelen, loopt ook de spanning op. Bas gaat als een ijverig baasje aan de slag, verzuimt daarbij om te communiceren en te delegeren, en neemt het de anderen kwalijk dat zij onvoldoende bijspringen. Jacob houdt zich gedeisd en probeert zich aan de drukte te onttrekken, terwijl Alexandra zich onheus bejegend voelt. In haar beleving is het hoogst onrechtvaardig wat Bas haar aandoet.

 

Alexandra schrijft een artikel over haar belevenissen in de afdeling Blauwe Lila Elektronen. Deze tekst belandt bij Bert, die er een bijzonder interessante reactie op schrijft. Hij merkt op, dat Alexandra niet zozeer bezig is om te bekijken wat het lila allemaal naar voren brengt in de afdeling Blauwe Lila Elektronen, maar dat zij zelf de scepter wil zwaaien in deze afdeling. Als zij aan het bewind zou zijn, dan zou alles anders gaan, beter. Althans, dat denkt zij. Maar op deze manier continueert ze feitelijk alleen de oude machtsstrijd.

 

Hoe een onderzoeker in de gota dan wel verder komt met zichzelf, blijft nog een vraag. Maar dit lilaïsch onderzoek biedt in ieder geval volop inspiratie om te onderzoeken hoe we voortdurend in oorlog verwikkeld zijn, en hoe we ons voor de gek houden als we zeggen dat we die oorlog niet willen.