Wat is vriendschap?

 

Wat zoeken mensen eigenlijk als ze in het dagelijkse sociale verkeer elkaar opzoeken? Wat maakt de ene mens aantrekkelijk voor de ander om met hem of haar in contact te komen? Waardoor voelen we soms die ‘klik’ met iemand en is het net alsof je elkaar feilloos aanvoelt? Welke werkingen gaan daarvan uit? Wat weten we eigenlijk over wat we een vriendschappelijk contact noemen?

 

Deze vragen komen bij Marco op als hij begint met zijn onderzoek naar een in zijn ogen gezellig contact met Mariska, een mede-onderzoeker bij Elektoor. In de loop van dit onderzoek wordt een aantal zaken duidelijk. Terwijl het er aan de oppervlakte in het contact tussen Mariska en Marco vrolijk en gezellig aan toe lijkt te gaan, blijken er heel andere elementen mee te spelen. Het lila laat herhaaldelijk in de gota zien dat onder het dunne vliesje van dit prettige contact andere bewegingen schuilgaan met heel andere intenties. Het gezellige contact met zijn uitwisseling van ditjes en datjes over het dagelijks leven blijkt in de praktijk een ingewikkelde relatie te zijn van twee mensen die elkaar stevig in hun greep houden. Vriendschap bestaat bij de gratie van het doen wat de ander wil en vice versa. Gebeurt dat niet, dan is het met de vriendschap snel gedaan.

 

Omdat Mariska een vrouw is en Marco een man, heeft het contact tussen hen onmiskenbaar een seksueel getinte lading, hoe geneigd Marco ook is om dit hartgrondig te ontkennen. Hoe deze seksuele inkleuring verloopt komt in dit onderzoek aan de orde. De verhoudingen binnen de man-vrouwrelatie tussen Mariska en Marco liggen duidelijk vast: de vrouw bepaalt en de man doet wat zij verlangt. Doet hij dit niet, dan staan hem tal van ongezellige dingen te wachten, zoals genegeerd worden, verbannen, uit de gratie vallen. Daar staat tegenover dat de man door dienstbaar de bevelen van de vrouw op te volgen, ook beloond kan worden voor zijn loyaliteit. Een pientere man kan op die manier nog wel iets bereiken, als hij de grillen en zwakke plekken van de vrouw weliswaar doorziet, maar haar toch trouw blijft dienen.