Elektoor

Velen voelen aan dat de wereld steeds gekker wordt.
Overal zijn spanningen, conflicten en crises. Ver weg en dichtbij. De meesten proberen zoveel mogelijk vast te houden aan het leven dat ze kennen in de hoop dat het beter wordt.

Wat betekenen al deze spanningen en crisissen voor de wereld en onszelf?
En kan het ook anders?
stafgebouw Lichtmaterie

Verandering

We leven in een tijd waarin veel mensen aanvoelen dat verandering nodig is. Niet alleen buiten ons, maar ook in onze manier van leven. Maar hoe dan?
Materie
is het gestolde licht van de geest
Gouden Zon

Lilaca

Lilaca biedt de mogelijkheid om te komen tot een andere manier van leven. Een leven waarin ‘jezelf worden’ centraal staat en een verdere ontwikkeling van ons lichaam. Want hoe kwetsbaar is ons lichaam? Dat is in deze tijd van virussen, ziekten en oorlogen wel pijnlijk duidelijk geworden. En dat, terwijl in ons lichaam vele, nu nog ongekende kwaliteiten en vermogens opgesloten zitten die tot ontwikkeling kunnen komen. Kwaliteiten als harmonie, vrede, stilte, sterkte, gezondheid, blijdschap, creativiteit en vele vele andere kwaliteiten en vermogens.
onderzoekers

Een avontuur

Alleen kunnen we dat niet zelf. Dat kan een moeilijkheid zijn. Maar het kan ook een uitdaging en een avontuur zijn.
Lilaca, de fysica van de geest,
kent het geheim van het eeuwige worden.

Het lila

Mensen die aanvoelen dat een verandering in onszelf nodig is en dat we tot een andere manier van leven moeten komen, zijn bij Elektoor op de goede plek. Voor die andere manier van leven, een daadwerkelijke verandering en doorbreking van steeds terugkerende patronen, is contact nodig met het lila, de Allerhoogste Realiteit, de Ene, het Al. De lila energie kan deze verandering tot stand brengen.
Doordat het lila er is, gebeurt er van alles

Het psychische leven

Een volgende stap in de evolutie
Psychisch leven verschilt op het eerste gezicht niet veel van het leven van andere mensen. Psychisch levende mensen vallen niet op, ze werken en leven als iedereen. Maar toch is er aan hen iets anders te bespeuren, vooral voor diegenen die de aantrekkelijkheid van een psychisch leven zoeken, al weten ze nog niet wat dat is.

De psychisch levende mens leeft in samenwerking met anderen, heeft inzicht in de situatie en problematiek van het huidige maatschappelijk leven en zoekt automatisch naar mogelijkheden die de situatie ten goede kunnen veranderen.
Hij kent mensen als geen ander, omdat hij zijn psyche, zijn eigen persoon kent.
Hij kent ook de wereldproblemen, en ziet wat ze betekenen voor de wereld. Hij kan door concentratie van zijn lichaamsmaterie en met zijn psychische vermogens sterkte en kracht samenbundelen zodat de lila energie deze kan aanwenden voor harmonische doelen. Op die manier kan de volgende stap in de evolutie, een waar menselijk wezen met psychische vermogens, worden gerealiseerd. En dat is een stap waar de wereld op wacht, ook al is vrijwel niemand zich daarvan bewust.
Een psychisch levende mens is een mens die de lila energie laat werken in zijn psyche en zijn lichaamsmaterie, zodat deze lila energie steeds meer kan werken aan een verder evolutieproces.

Concentratie

Tot verandering komen gaat niet vanzelf. Er wordt wel iets gevraagd. Door middel van allerlei soorten werk/activiteiten die plaatsvinden op het Landgoed De Pauwekroon wordt ontdekt hoe we zijn en van waaruit we leven. Die ontdekkingen komen door een concentratie op deze lila energie. Het gaat hier om een lichte dynamische concentratie. Door deze concentratie krijgen we een steeds meer verdiepend zicht op patronen die ons leven, lichaam en denken bepalen.
De werkzaamheden of activiteiten zijn zeer divers. Van bos- en tuinonderhoud, tot secretariaat, onderhoud gebouwen, schoonmaak, straten maken, ict, fotografie en video’s maken en publicaties. Alles kan ertoe bijdragen om zicht te krijgen hoe we zijn en op de mogelijkheden tot verandering.
Dat maakt het doen van activiteiten tot een ontdekkingstocht. Door die concentratie kunnen we in contact komen met de lila energie. We gaan de lila energie als het ware een beetje kennen.
We kunnen iets gaan merken dat deze lila energie niet buiten ons is. We merken een blijdschap daar waar we iets van contact gewaar worden. We gaan ervaren dat we een onderdeel zijn van deze lila energie. Maar ook, dat er nog van alles in ons is dat verstorend werkt om in contact te komen en blijven met de lila energie. Er kan een verlangen komen om dat contact te intensiveren. Gewoon omdat we er blij van worden en iets gaan beseffen van de nu nog ongekende mogelijkheden die dit contact geeft.
WORKSHOPS
Elektoor organiseert diverse workshops:
- Een stiltewandeling
- Op weg naar jezelf
- Symbolen in de lilaca
Meer informatie
OPLEIDING & ONDERZOEK
Elektoor organiseert voor geïnteresseerden de mogelijkheid om uitgebreider op de theorie en de praktijk in te gaan. Dit kan via een practicum of een theorieochtend. Deze vinden plaats op het Landgoed de Pauwekroon, met zijn eigen specifieke sfeer.
Meer informatie
PUBLICATIES
Het onderzoek heeft geleid tot diverse publicaties. De Delta-serie bijvoorbeeld omvat een aantal studies over het lila en de lilaca. De Gouden Visie is het tijdschrift van Elektoor met artikelen beschreven vanuit de invalshoek van de lilaca.
Meer informatie
BLOG
Het lilaïsch onderzoek bij Elektoor vindt plaats in gota's, activiteiten waarbij de lila energie werkzaam is en die van alles laat zien over hoe de onderzoeker in elkaar zit. In de blogs is daar meer over te lezen.
Meer informatie
 • Een gedicht

  Vuur

  Alles wordt geboren uit vuur
  het vuur van de creatie
  het vuur van Witte Hitte
  het vuur van transformatie.
  De wereld, een schouwspel vol van licht
  van elektriciteit, van vuur
  en in het vroege avonduur
  biedt hij dit machtig verheven gezicht.
  Laaiende aarde, bergen van vuur
  het lichtspel is van korte duur
  een hemelruimte, nog in oranjerood gehuld
  dan een wegebbend licht, de lucht gevuld
  met duistere, zwarte wolken.
  De psyche is licht en jeugdig en vol blijdschap.
  Wat is dan de oorzaak dat mensen altijd zo knorrig en kwaad zijn,
  zowel op zichzelf als op anderen?
 • Een gedicht

  Onthechting

  Ik ben niet mijn gedachten.
  Ik ben niet mijn jaloersheid.
  Ik ben niet de spelletjes van het mentaal.
  Ik ben niet mijn gevoelens.
  Ik ben niet mijn hartstochten.
  Ik ben wél een vonk van Absolute Kennis.

  Ik ben wél van het waarheidsbewustzijn.
  Ik ben wél Absoluut Licht.
  Ik ben wél van Absolute Kracht.
  Ik ben wél een vonk Absolute Zuiverheid.
  En wie die vonk is
  En hoe hij eruitziet
  Als mijn individuele persoon en realiteit hoop ik nog eens te ontdekken.
  Hij zit achter de zwarte bergen ver weg verborgen, achter honderden sluiers achter duizenden gedachten
  Maar hij is.
  Het lila elektron is de bouwster van alle werelden, van alles wat bestaat.
  Zij bouwt ook mij.
error:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram