Welkom

Elektoor, het centrum voor lilaca, biedt de mogelijkheid om kwaliteiten en vermogens, die nu nog verborgen in de mens aanwezig zijn, tot ontwikkeling te laten komen. Dat gebeurt op een praktische en tamelijk eenvoudige manier. De basis voor onderwijs, training en research bij Elektoor is de uitvoering van alledaagse werkzaamheden. Door het toepassen van inzichten uit de moderne, integrale wetenschap lilaca op het doen en laten van de deelnemers en de resultaten van hun werk krijgt een cursist of onderzoeker zicht op eigen en andermans mogelijkheden en beperkingen.
Elektoor biedt op deze manier een uniek perspectief voor verdere persoonlijke groei en ontwikkeling van capaciteiten, zowel privé als in het werk.
Lees meer...
Elektoor biedt talrijke faciliteiten voor het uitvoeren van onderzoek in de lilaca, begeleidt cursisten en onderzoekers in hun persoonlijke ontwikkeling en geeft opleidingen in de theorie en de praktische toepassing van de lilaca.
De organisatie is toegerust op het creëren van een ideaal onderzoeksklimaat en heeft daarvoor de beschikking over een landgoed, de Pauwekroon, met verschillende gebouwen waaronder een onderzoekscentrum.