Opleiding en onderzoek

Elektoor organiseert voor geïnteresseerden de mogelijkheid om uitgebreider op de theorie en de praktijk in te gaan. Dit kan via een practicum of een theorieochtend. Deze vinden plaats op het Landgoed de Pauwekroon, met zijn eigen specifieke sfeer.

Wie onderzoeker wil worden kan zich aanmelden voor een kennismakingsgesprek.

Indien gewenst kunt u voor € 8,50 opgehaald en gebracht worden naar het station van Roosendaal.
Datum af te spreken
Tijd: 09:30 tot 12:30 uur
Locatie: Landgoed de Pauwekroon
Kosten: € 25,- p.p.

Theorieochtend

In een kleinere of iets grotere groep (maximaal 6 personen) worden een aantal basisonderwerpen van de theorie van de lilaca besproken. Aan de hand van verschillende schema’s en aansprekende praktijkvoorbeelden krijgt u een beeld van wat deze nieuwe wetenschap inhoudt en welke mogelijkheden deze biedt.
Aanmelden
Datum af te spreken
Tijd: 09:30 tot 12:30 uur
Locatie: Landgoed de Pauwekroon
Kosten: € 25,- p.p.

Practicum

Een practicum geeft de mogelijkheid om een dag mee te lopen met één of twee onderzoekers, waarbij u een indruk krijgt van de onderzoeksmethoden. U neemt hieraan zelf deel, zodat u vanuit de praktijk kunt ondervinden hoe dit er zoal aan toegaat op de Pauwekroon. In de ochtend is tijd ingeruimd voor een theoretisch gedeelte, waarin kort wordt verteld over de grondbeginselen van de wetenschap lilaca. Tussen de middag wordt er voor een eenvoudige lunch gezorgd. Het practicum wordt afgesloten met een gesprek, waarin u vragen kunt stellen en kunt vertellen over uw ervaringen tijdens het practicum.
Aanmelden
Datum af te spreken
 
Locatie: Landgoed de Pauwekroon

Onderzoeker worden

Als u zich na het practicum of een workshop als onderzoeker wilt aanmelden bij Elektoor, kunt u dit kenbaar maken bij de begeleiders van de activiteit, of na afloop via onderstaande link.
Het is mogelijk om eerst 6 maanden ervaring op te doen als onderzoeker bij Elektoor, alvorens u zich definitief zou aanmelden.
Aanmelden
Datum af te spreken

Locatie: Landgoed de Pauwekroon

Kennismaking

Mensen die geïnteresseerd zijn om onderzoeker te worden bij Elektoor kunnen zich opgeven voor een kennismakingsgesprek. U kunt vragen stellen om op die manier een indruk te krijgen van wat lilaca behelst en wat het betekent om onderzoeker te zijn bij Elektoor. Het gesprek duurt ongeveer 1 uur tot 1,5 uur.
Aanmelden
error:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram