Stafgebouw Lichtmaterie met Driftentuin

Over Elektoor

Elektoor is het onderzoeksinstituut voor lilaca, de spirituele wetenschap die zijn oorsprong heeft in de jaren 80 van de vorige eeuw. De lilaca is dus nog een jonge wetenschap in opbouw. Elektoor stelt zich ten doel om deze wetenschap steeds verder uit te breiden en te verdiepen. Dit gebeurt door middel van het doen van activiteiten op het landgoed De Pauwekroon en domein De Olijfboom.
Het doel bij Elektoor is mensen de mogelijkheid bieden om alle kwaliteiten die zij in zich hebben tot volle wasdom te laten brengen met een blijvend resultaat. Als mensen al hun mogelijkheden ontwikkelen zal de kwaliteit van leven toenemen. Het onderzoek is altijd gekoppeld aan het perspectief van een steeds verdere vervolmaking van de mens zelf, wat ook het doel is van de lilaca.
Bij Elektoor is er ruimte voor diegenen die zich actief willen inzetten om verder te komen op de weg om zichzelf te worden. De diversiteit aan mensen geeft het onderzoek bij Elektoor een avontuurlijk elan, aangezien niemand hetzelfde is en elk zijn eigen kwaliteiten in het verschiet heeft.

Betekenis naam

De naam van de stichting Elektoor sluit goed aan waar het in de wetenschap lilaca om gaat. Het woord ‘elektoor’, ήλέκτωρ in het Grieks, betekent ‘stralende zon’. Deze naam is ook de naam van het elektron, het elementaire deeltje dat de sleutel is in de hele ontwikkeling van de materie.
Een koolstofatoom
Zicht op de Driftentuin met de vlag van Elektoor

Doelstelling en beleid

De stichting stelt zich ten doel het funderen, opbouwen, en uitbouwen van de wetenschap lilaca, die het lila bestudeert.
Het eerste doel voor de onderzoekers is het stadium in de evolutie te bereiken van een psychisch levend wezen.
Beleidsplan
Bestuurssamenstelling
Voorzitter: H.M. van Crugten
Secretaris: M.W.Th.A. van Amstel-Lamers
Penningmeester: A.Th. Maissan
Lid: E.C. Stikkelman
Lid: R.M.C. Vandecasteele

Organisatie

De organisatie van Elektoor voorziet in 12 wetenschappelijke afdelingen die alle activiteiten binnen de stichting bezigen: bestuur, administratie, automatisering, inkoop en transport, huishoudelijke dienst, onderhoud en techniek, bibliotheek en archief, groenvoorziening, publicaties, toegangscontrole, audio/video en psychische opvoeding.
Elektoor is een stichting en heeft geen werknemers in dienst. Het onderzoek wordt verricht door vrijwilligers. Niemand wordt betaald voor het doen van onderzoek.

De voor de uitvoering van de activiteiten benodigde financiële middelen worden conform vastgesteld beleid verkregen uit:
– Schenkingen, donaties, legaten en nalatenschappen;
– groei van beheerd financieel vermogen;
– cursusgelden;
– overige inkomsten, zoals van verkoop publicaties, verhuur woningen op het terrein, pachtopbrengst landbouwgronden.
De onafhankelijke positie die nodig is om naar eigen inzicht onderzoek uit te voeren en de opleiding lilaca te verzorgen maakt dat er niet voor is gekozen om inkomsten te verkrijgen uit advertenties (in bijvoorbeeld de publicaties) of uit subsidies.

Elektoor is op alle dagen van het jaar voor de onderzoekers geopend; van 8:30 uur tot 23:00 uur zijn zij in de gelegenheid om bezig te zijn op het instituut. Zo hebben onderzoekers die overdag werken de mogelijkheid om in de avonduren bezig te zijn met hun onderzoek. Ook in het weekend en op feestdagen is Elektoor opengesteld voor onderzoek.

Jaarverslag

In het jaarverslag worden de inkomsten, de gemaakte kosten en de balans van het voorgaande jaar openbaar gemaakt. Daarnaast worden de voornaamste activiteiten toegelicht alsook de onderzoeksresultaten.
Jaarverslag

ANBI

Elektoor is een stichting zonder winstoogmerk en is een erkend Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De stichting financiert de onderzoeksactiviteiten uit donaties en schenkingen. Alle financiële middelen worden enkel en alleen aangewend om de doelstelling van Elektoor te realiseren. De stichting heeft niemand in dienst en er is niemand die op enigerlei wijze financieel beloond wordt.
Het RSIN of fiscaalnummer is 006148669.
ABNI-gegevens
Onderzoekscentrum Heliodoor

Vriend van de Pauwekroon

Word vriend van de Pauwekroon en kom een dagje helpen met het onderhoud in het bos of de tuinen van Elektoor!

Een paar keer per jaar krijgt u als vriend van de Pauwekroon de mogelijkheid om actief bezig te zijn op de Pauwekroon. U wordt verwelkomd door één van onze onderzoekers, die u begeleidt in de activiteiten die voor die dag op de agenda staan. Dat kan het onderhoud betreffen in het rosarium of één van de andere tuinen op de Pauwekroon. Of u trekt met de vrienden door het bos om bijvoorbeeld de wandelpaden op orde te brengen.
Elektoor zorgt voor het benodigde tuingereedschap, maar neemt u zelf makkelijke (werk)kledi­ng en -schoenen mee. U kunt zich omkleden in de kleedkamer in één van de gebouwen. Tussen de middag wordt u een smakelijke lunch aangeboden en heel de dag is er thee en koffie.
Vriend van de Pauwekroon wordt u al bij een donatie van € 200,- of meer, per kalenderjaar. Deze donatie is fiscaal aftrekbaar. U kunt zich aanmelden via het contactformulier.
Contactformulier
error:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram