Fotogalerij

Lilapark de Pauwekroon is een domein van 32 ha groot. Een groot deel van dit gebied is bos en wordt als zodanig als bosbedrijf onderhouden. Typerend voor het bos is dat het een natuurlijk bos is. Bomen, struiken, varens, mossen kunnen er op natuurlijke wijze gedijen. Op sommige plaatsen is er een typische vegetatie terug te vinden. Zo is er het Honingbos, waar veel bloeiende bomen staan en de heide welig tiert. Het coniferum is dan weer een plek waar vooral kegelvormige bomen staan. De sperwer, specht en vink voelen er zich thuis. Hazen, reeën en een zeldzame vos vinden er hun plek. Elk deel van het bos heeft zijn eigen uitstraling in het geheel van de dingen.

In het Lilapark De Pauwekroon zijn er diverse tuinen, elk met een eigen karakter. Het rosarium is de plek waar de rozen bloeien. In de Driftentuin komen, in lange driften, grassen en enkele bloeiende planten tot hun recht. De Japanse Tuin heeft iets weer van de Japanse stijl en in La Mediterranée wisselen stroken van de blauwe Lavandula angustifolia en gele Santolina zich af. In deze tuinen wordt, via concentratie, gepoogd om het wezen van tuin en plant te leren kennen.

Op verschillende plaatsen in het Lilapark de Pauwekroon staan er lilaïsche kunstwerken. Het zijn kunstwerken die herinneren aan de mogelijkheden die een mens heeft om zaken in zichzelf te laten ontwikkelen door het lila. Zo refereert het lilaïsch kunstwerk ‘De Bron’ naar de bron van lila bewustzijn. Dat is een bewustzijn dat sterker is dan de hardste materie, de steen. Hoe hard deze ook weerstreeft, eens zal die zich gewonnen moeten geven aan de kracht van het water, het heldere bewustzijn. De kunstwerken, de tuinornamenten en de bruggen, allen werken ze mee aan de bewustwording van diegene die verder wil met zichzelf.

De Pauwekroon is een unieke plek om het lila te leren kennen. Ook de tuinornamenten verwijzen de geïnteresseerde naar deze mogelijkheid. Ze staan op een stille plek in de tuin en verwijzen naar de mogelijkheden die er zijn om tot ontwikkeling te komen.