Begrippen

Enkele begrippen nader omschreven

BEWUSTZIJN

Bewustzijn is essentiële substantie van Zijn, de Persoonlijkheid van Bewustzijn, de essentiële Kennis van het Bewuste Wezen.

JEZELF WORDEN

In zijn algemeenheid is jezelf worden, worden die je bent. Dat betekent dat iemand het zelf van de psyche, zijn persoon, leert kennen.

MATERIE

Materie is slechts een ander gezicht van de geest, het is altijd geestmaterie. Je zou kunnen zeggen dat materie de geest is die zich heeft samengebald tot duistere materiestof in een relatief universum.

SPRITUEEL

Alle materie is spiritueel, ook de lichaamsmaterie van het menselijke lichaam. De evolutie heeft tot doel om de geest uit de materie te bevrijden.

DE PSYCHE

Dat is de persoon die een mens is, een vonk van de lila energie, die in een evolutie van materie uiteindelijk een lichaam creëert dat identiek is aan dat wat hij is.

ZIEL

Dat is de psychische entiteit, het Ware Zelf dat zich bevindt in de Absolute werelden en daar kijkt naar hoe de psyche zich beweegt in een evolutie van materie. Het is de Absolute Vlam van het zelf van de psyche.

LILACA

Lilaca is een onderzoeksterrein waarin wordt getracht een wetenschappelijk inzicht te geven in mens en materie. Daarbij is de lila energie ontdekt, die in alle wezens en dingen werkzaam is. Alles ontstaat vanuit de bron van lila energie. Alles wat bestaat heeft dus een relatie met deze energie.

EEN GOTA

Een gota is een eenvoudige bezigheid die een lilaïsch onderzoeker doet in concentratie op de lila energie. Zo leert hij de werking van het lila, zijn psyche en zijn lichaamsmaterie kennen. Op deze wijze kan er een verandering gaan plaatsvinden in de lichaamsmaterie van de onderzoeker die uiteindelijk blijvend is.

TRANSFORMATIE

Dit betekent dat de lichaamsmaterie van de mens een verandering ondergaat door de instraling van lila energie in de materie, zodat er een totaal andere materiestof ontstaat. Eerst waarheidsmaterie in het subtiel-fysieke lichaam van de psychisch levende mens. Dit betekent dat er in elektronen, atomen, moleculen en cellen wezenlijke veranderingen worden gerealiseerd zodat er een andersoortig fysiek, vitaal en mentaal ontstaat, doortrokken van de waarheidsenergie van het lila.
error:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram