Publicaties

In de loop der jaren heeft het onderzoek bij Elektoor geleid tot de nodige publicaties.
Onderstaande publicaties zijn bij uitstek geschikt om meer te weten over het onderzoek dat hier gebeurt.
Op lilaca.com vindt u alle publicaties van Elektoor.

LILACA VOOR BEGINNERS

‘Lilaca voor beginners’ richt zich op degenen voor wie lilaca totaal onbekend is. Lilaca is geen wetenschap die een algemene bekendheid heeft. Ook de inzichten en begrippen die worden gehanteerd zijn geen gemeengoed. Dit is een poging om in zo eenvoudig mogelijke bewoordingen uiting te geven aan iets, waar het verstand geen voorstelling van heeft. Lilaca gaat het mentaal nu eenmaal te boven.
Gratis digitale versie
Bestellen
Prijs € 10,95 (excl verzendkosten)

LILACA FOR BEGINNERS

Lilaca is not a science that has a general familiarity. Nor are the insights and concepts used commonplace. It has proved to be a quest to see how everything can be displayed in the most comprehensible way. Nevertheless, an attempt has been made to express in the simplest possible terms something, which the mind has no conception of. Lilaca is after all beyond mental comprehension.
Free digital version
To order
Price € 10,95 (excl postal costs)

HET SPEL VAN HET BEWUSTZIJN

De weg naar een spiritueel leven
Dit boek bevat alle kennis die een mens nodig heeft om een spiritueel wezen te worden. Elk hoofdstuk belicht een ander onderwerp, van de meest onbewuste tot de meest lichtende werelden, maar het boek vormt vooral ook een eenheid. Het is als een geslepen diamant die telkens een ander facet van zichzelf toont. Veel zal op zijn plek vallen als het hele boek gelezen is. De tekst wordt ondersteund door verhelderende tekeningen en schema’s, met name over de diverse bewustzijnslagen waaruit een mens is opgebouwd. Een mens blijkt heel anders in elkaar te zitten dan de ideeën die daarover gangbaar zijn.
Bestellen
Prijs € 35,00 (excl verzendkosten)

DE GOUDEN VISIE

Tijdschrift
De Gouden Visie is het e-magazine van Elektoor. Het specifieke van de Gouden Visie is dat elk artikel wordt bezien vanuit de wetenschap lilaca. Dit levert tal van verrassingen op, omdat alles in een ander daglicht komt te staan, juist door die specifieke invalshoek vanuit de lilaca. Het tijdschrift bestaat inmiddels zeventien jaar en verschijnt meerdere keren per jaar. Het e-magazine verschijnt ook in een gebrocheerde versie en is te bestellen bij lilaca.com, waar alle nummers te vinden zijn.
Bekijk als PDF - gratis
Bestellen
Prijs € 16,00 (excl verzendkosten)

OP PAD NAAR JEZELF

Over een herfstwandeling met de evolutiekracht
Er zijn vele ideeën over de ontwikkeling van de materie, maar alleen door op pad te gaan met de evolutiekracht, het lila, kan duidelijk worden dat al die ideeën niet kloppen met de realiteit.
Want alle ideeën houden op te bestaan als de stap naar jezelf werkelijk wordt gezet. Niets zal meer hetzelfde zijn, maar de blijdschap om het intense contact met het lila wordt groter en groter.
Het menselijk leven is een progressieve zelfexpressie van de Ene in de mens.
Bestellen
Prijs € 39,95 (excl verzendkosten)

NAAR MEER PSYCHISCHE GEBIEDEN

Een tweede herfstwandeling
De reiziger heeft in de praktijk van zijn leven gemerkt, dat vrijwel niemand in verandering wil zijn. Hij weet, dat dit komt omdat ze niet de ervaring hebben met de Bewustzijnskracht zoals hij die heeft gehad op zijn reis ‘Op pad naar jezelf’. Die reis is zo vol ervaringen geweest met Haar, en hij heeft die daarna iedere dag weer toegepast bij alles wat hij deed. Zijn genegenheid voor Haar is daarbij steeds groter geworden, zijn dankbaarheid om dat met Haar te hebben meegemaakt is heel intens en voelbaar in de cellen van zijn lichaam...
Bestellen
Prijs € 39,95 (excl verzendkosten)

DE SYNTHESE VAN YOGA

Deel 1 De yoga van de ware werken (298 pagina's)
Het vertalen van het boek van Sri Aurobindo The Synthesis of Yoga brengt met zich mee, dat sommige woorden en uitdrukkingen die hij veel gebruikt en te maken hebben met het taalgebruik in de Oosterse cultuur, op een passende manier worden vertaald naar het Nederlands. Veel Sanskriet woorden worden in deze vertaling weggelaten en vervangen door de betekenis zoals deze in de Engelse taal wordt weergegeven, vaak door Sri Aurobindo zelf.
Het boek bevat een verantwoording van de vertaler.
Bestellen
Prijs € 29,95 (excl verzendkosten)

DE SYNTHESE VAN YOGA

Deel 2 De yoga van de allesomvattende kennis / Deel 3 De yoga van de ware liefde (337 pagina's)
Deel 4 De yoga van perfectie (317 pagina's)
Sri Aurobindo gebruikt het woord integrale Yoga om aan te duiden dat iedere ontwikkeling die gestoeld is op de Waarheid en de Allerhoogste Realiteit, daaronder valt. Daardoor valt ook de ontwikkeling van de materie en een psychische ontplooiing onder die term, omdat dit ook het kernpunt is bij de integrale Yoga zoals die door Sri Aurobindo wordt beschreven. De ontwikkeling van de materie en daarbij een psychische ontplooiing is in feite de westerse term voor integrale Yoga.
Bestellen
Prijs € 29,95 (excl verzendkosten)
error:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram