Back to Top

"Ik ben alles dat was, dat is

en dat zal zijn; niemand heeft

ooit mijn sluier gelicht."

 

Publicaties

In de loop der jaren heeft het onderzoek bij Elektoor geleid tot de nodige publicaties.
Onderstaande publicaties zijn bij uitstek geschikt om meer te weten over het onderzoek dat hier gebeurt. Op lilaca.com vindt u alle publicaties van Elektoor.

Lilaca-voor-beginners

Lilaca voor beginners 
In 2007 was er een eerste publicatie met de titel ‘Basiskennis lilaca’. Deze publicatie voorzag al in een behoefte, maar bleek voor velen toch te ingewikkeld om zich een degelijk beeld van de lilaca te kunnen vormen. ‘Lilaca voor beginners’ is korter en bondiger gehouden en richt zich op degenen voor wie lilaca totaal onbekend is. Lilaca is geen wetenschap die een algemene bekendheid heeft. Ook de inzichten en begrippen die worden gehanteerd zijn geen gemeengoed. Het is een zoektocht gebleken om te zien hoe alles zo begrijpelijk mogelijk kan worden uitgelegd. Toch is er een poging gewaagd om in zo eenvoudig mogelijke bewoordingen uiting te geven aan iets, waar het verstand geen voorstelling van heeft. Lilaca gaat het mentaal nu eenmaal te boven.
 
Prijs: € 10,95 (exclusief verzendkosten)

Digitale versie (gratis)
Bestellen

Lilaca for Beginners
Lilaca is not a science that has a general familiarity. Nor are the insights and concepts used commonplace. It has proved to be a quest to see how everything can be displayed in the most comprehensible way.
Nevertheless, an attempt has been made to express in the simplest possible terms something, which the mind has no conception of. Lilaca is after all beyond mental comprehension.
 


Free digital version

Het spel van het bewustzijn
De weg naar een spiritueel leven
Dit boek bevat alle kennis die een mens nodig heeft om een spiritueel wezen te worden. Elk hoofdstuk belicht een ander onderwerp, van de meest onbewuste tot de meest lichtende werelden, maar het boek vormt vooral ook een eenheid. Het is als een geslepen diamant die telkens een ander facet van zichzelf toont. Veel zal op zijn plek vallen als het hele boek gelezen is. De tekst wordt ondersteund door verhelderende tekeningen en schema’s, met name over de diverse bewustzijnslagen waaruit een mens is opgebouwd. Een mens blijkt heel anders in elkaar te zitten dan de ideeën die daarover gangbaar zijn.
 
Prijs € 35,- (exclusief verzendkosten)

Bestellen

Antoine
Zoektocht naar antwoorden
Ik ben Antoine
Ik ben een mens
Ik leef in een wereld vol chaos en oorlog en terreur.
Daar ben ik bang voor.
Dag Antoine,
Ik ben jouw psyche.
Ik ben een zon die verborgen zit in de modder van je lichaam.
kan mijn licht niet laten schijnen in het leven van jou
als jij blijft leven zoals jij het nu doet.
Je kent mij niet, terwijl ik toch jouw ware persoon ben.
Jouw psyche, die al eeuwen wacht
om eens te worden tot een grootse zon
die kan schijnen in het lichaam dat Antoine heet.

Bekijk als pdf

Op pad naar jezelf

Over een herfstwandeling met de evolutiekracht.
Er zijn vele ideeën over de ontwikkeling van de materie, maar alleen door op pad te gaan met de evolutiekracht, het lila, kan duidelijk worden dat al die ideeën niet kloppen met de realiteit. Want alle ideeën houden op te bestaan als de stap naar jezelf werkelijk wordt gezet. Niets zal meer hetzelfde zijn, maar de blijdschap om het intense contact met het lila wordt groter en groter.
Het menselijk leven is een progressieve zelfexpressie van de Ene in de mens.
 
Prijs: € 39,95 (exclusief verzendkosten)

Bestellen

Naar meer psychische gebieden

Nadat de reiziger zijn praktijk van het leven enige jaren heeft toegepast in zijn werk, zijn dagelijks leven en met andere mensen die bezig zijn met dezelfde ontwikkeling van de materie als hijzelf, krijgt hij het gevoel dat er weer iets gaat gebeuren. Hij heeft talloze ervaringen opgedaan in zijn werk en zijn relaties. Hij heeft gemerkt, dat vrijwel niemand in verandering wil zijn. Hij weet, dat dit komt omdat ze niet de ervaring hebben met de Bewustzijnskracht zoals hij die heeft gehad op zijn reis ‘Op Pad naar Jezelf’. Die reis is zo vol ervaringen geweest met Haar, en hij heeft die daarna iedere dag weer toegepast bij alles wat hij deed. Zijn genegenheid voor Haar is daarbij steeds groter geworden, zijn dankbaarheid om dat met Haar te hebben meegemaakt is heel intens en voelbaar in de cellen van zijn lichaam…
 
Prijs: € 39,95 (exclusief verzendkosten)

Bestellen

De Synthese van Yoga (deel 1-4)

Vertalers: sunya de la Terra en Sri Aurobindo
Eindredactie: A.Th. Maissan
Verantwoording van de vertaler: Bij de vertaling van The Synthesis of Yoga is gebruik gemaakt van de uitgave uit 1971 de Complete Works: Sri Aurobindo Birth Centenary Library, popular edition, uitgegeven door Sri Aurobindo Ashram Trust 1971 – 1976 in Pondicherry, India. The Synthesis of Yoga omvat daarin de delen 20 en 21.
Het vertalen van het boek van Sri Aurobindo The Synthesis of Yoga brengt met zich mee, dat sommige woorden en uitdrukkingen die hij veel gebruikt en te maken hebben met het taalgebruik in de Oosterse cultuur, op een passende manier worden vertaald naar het Nederlands. Veel Sanskriet woorden worden in deze vertaling weggelaten en vervangen door de betekenis zoals deze in de Engelse taal wordt weergegeven, vaak door Sri Aurobindo zelf.
Sri Aurobindo gebruikt het woord integrale Yoga om aan te duiden dat iedere ontwikkeling die gestoeld is op de Waarheid en de Allerhoogste Realiteit, daaronder valt. Daardoor valt ook de ontwikkeling van de materie en een psychische ontplooiing onder die term, omdat dit ook het kernpunt is bij de integrale Yoga zoals die door Sri Aurobindo wordt beschreven. De ontwikkeling van de materie en daarbij een psychische ontplooiing is in feite de westerse term voor integrale Yoga.
Deel 1 De yoga van de ware werken (298 pagina’s)
Deel 2 De yoga van de allesomvattende kennis / Deel 3 de yoga van de ware liefde (337 pagina’s)
Deel 4 De yoga van perfectie (317 pagina’s)
 
Prijs per deel: € 29,95 (exclusief verzendkosten)

Bestellen

Tijdschrift de Gouden Visie

De Gouden Visie is het e-magazine van Elektoor. Het specifieke van de Gouden Visie is dat elk artikel wordt bezien vanuit de wetenschap lilaca. Dit levert tal van verrassingen op, omdat alles in een ander daglicht komt te staan, juist door die specifieke invalshoek vanuit de lilaca. Het tijdschrift bestaat inmiddels acht jaar en verschijnt zo mogelijk vier keer per jaar. Het e-magazine verschijnt ook in een gebrocheerde versie en is te bestellen bij lilaca.com, waar alle andere nummers te vinden zijn.
 
Prijs: € 16,00 (exclusief verzendkosten)

Bekijk als pdf                  

Bestellen